Stichting 18 september

Stichting 18 september zorgt met diverse initiatieven dat het verleden levend blijft gehouden. Onze vrijheid koesteren is daarbij het product. Generatie op generatie willen wij dat waardevolle bezit doorgeven.

Met verhalen van de mensen van toen, ervaringen en belevenissen. Al 70 jaar de reis naar Bayeux voor scholieren, de reis naar vernietigingskamp Auschwitz, Freedom Lecture, een veteraan in en voor de klas, de fietstocht om het bevrijdingsvuur in Bayeux op te halen, het Fakkeldefilé, de Freedom Run en de Struikelstenen.

Het Struikelstenen project wordt ondersteund door Stichting 18 september.

Geschiedenis

Vanaf 1945 organiseert Eindhoven, als enige stad in Nederland, jaarlijks een aantal historische, culturele en sportieve evenementen rondom de bevrijding. De initiatiefnemers besloten in 1945 om jaarlijks het bevrijdingsvuur vanuit Normandië naar Eindhoven te halen. Daartoe werden vriendschapsbanden met de eerst bevrijde Franse stad Bayeux aangeknoopt. In september 2008 mondden deze vriendschappelijke betrekkingen uit in een officiële “jumelage”. Ook nu nog heeft Eindhoven als enige Europese stad de traditie om het bevrijdingsvuur in Bayeux op te halen. Het bevrijdingsvuur wordt daarna doorgegeven aan omliggende gemeenten die het vuur gebruiken bij hun eigen bevrijdingsviering dagen later. De fakkel met het bevrijdingsvuur, gedragen door wielrenners en vanaf Valkenswaard verder getransporteerd door hardlopers, volgt vanuit Bayeux vrijwel dezelfde route die de geallieerden in 1944 aflegden. De wielrenners en hardlopers die de bevrijdingsfakkel naar Eindhoven brengen, hebben nu twee dagen nodig om de 650 km naar Eindhoven af te leggen. In 1944 deden de geallieerde legers er 105 dagen over. Bij Best landden op 17 september 1944 duizenden parachutisten van de Amerikaanse 101ste Airborne Divisie, die op 18 September van noordelijke richting Eindhoven in trokken en daar de grondtroepen uit het zuiden ontmoetten. Gezamenlijk bevrijdden zij op 18 september 1944 de stad Eindhoven.

Doelstellingen

De Stichting 18 September heeft een aantal doelstellingen:

 • Het bevorderen en coördineren van de jaarlijkse feestviering op en rond achttien september, de dag in het jaar negentienhonderd vierenveertig waarop Eindhoven en omgeving werd bevrijd;
 • Het bevorderen en coördineren van activiteiten die ten doel hebben bij inwoners van Eindhoven en omgeving, meer in het bijzonder bij de jeugd van Eindhoven, de bewustwording te vergroten dan vrijheid niet vanzelfsprekend is;
 • Het samenwerken met andere instellingen die een soortgelijk doel nastreven;
 • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doelstellingen onder te bereiken door:

 • Het organiseren van de fakkeltocht en het defilé voor de Eindhovense bevolking met deelname van vele verenigingen op het gebied van cultuur en sport;
 • Het organiseren van een jaarlijkse reis naar Bayeux en de Franse invasiestranden voor middelbare scholieren van deelnemende Eindhovense scholen;
 • Het organiseren van een jaarlijkse reis naar Auschwitz voor middelbare scholieren van deelnemende Eindhovense scholen;
 • Het organiseren van de jaarlijkse Freedom Run, een recreatieve loop over 6 en 10 kilometer;
 • Het actief steunen van het Struikelstenen project;
 • Het leveren van een bijdrage aan de discussie over vrijheid en verdraagzaamheid voor en onder mensen, alsmede over de vraag welke verantwoordelijkheden aanvaard moeten worden voor het instandhouden hiervan door het houden van de Freedom Lecture en door het organiseren van activiteiten op middelbare scholen;
 • Het “vertalen” van de vrijheidsgedachte in allerlei vormen en het leveren van een bijdrage aan het publieke debat over vrede en vrijheid.

ANBI-status

Vanaf 2014 is aan de stichting de ANBI status toegekend evenals de culturele ANBI status. Dit betekent dat schenkingen of giften aan de stichting het niet alleen mogelijk maken om de doelstelling uit te voeren maar ook – afhankelijk van uw fiscale situatie – aan de donateur een belastingvoordeel op kunnen leveren.

Share This