Struikelstenen

In Eindhoven is het initiatief genomen om de 274 in de tweede wereldoorlog omgebrachte joodse inwoners van de stad te herdenken. Hierbij zijn kleine herdenkingstenen, zogenaamde struikelstenen, geplaatst in het trottoir bij de woning waar de slachtoffers woonden. Hierop staat de naam van het slachtoffer, de overlijdensdatum en de naam van het concentratiekamp. Op deze wijze wordt de herinnering aan deze gruwelijke vervolging in de tweede wereldoorlog levend gehouden en geven we de slachtoffers een naam.

Gunter Demnig

Gunter Demnig

Het maakt onderdeel uit van een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die sinds 2000 meer dan 100.000 (stand 2024) struikelstenen (Stolpersteine) heeft geplaatst in meer dan 1.600 gemeenten in heel Europa. Zie www.stolpersteine.com voor meer informatie. Vanaf 2008 zijn er ook in andere steden in Nederland vele stenen geplaatst.

In mei 2009 zijn struikelstenen geplaatst in het pad naar het kerkhof van de Grote Beek voor de 24 omgebrachte joodse patiënten van het toenmalige Rijks Krankzinnigengesticht.

Bert Jans, werkzaam op de Grote Beek, was hiervan de initiatiefnemer. Hij heeft daarna stappen ondernomen om voor alle joodse slachtoffers van Eindhoven een struikelsteen te plaatsen.

Phocas Kroon, auteur van het in 2003 uitgebrachte boekje “De joodse gemeenschap van Eindhoven 1940-1945” heeft zich bij hem aangesloten. Beiden waren van mening dat er bij de dodenherdenking op 4 mei en de bevrijdingsherdenking op 18 september in al die jaren veel te weinig aandacht is geschonken aan wat de joodse inwoners is overkomen, iets wat de laatste jaren duidelijk is veranderd.

De gemeente Eindhoven heeft het project financiëel gesteund onder de voorwaarde dat bedrijfsleven en particulieren eveneens hun bijdrage leveren.

De 274 Struikelstenen van Eindhoven zijn ondergebracht in de Struikelstenen-Gids App van Stichting 18 september.

In onze Stolpersteine.app zijn alle Nederlandse en Belgische Struikelstenen opgenomen (>15.600 Struikelstenen in meer dan 340 gemeenten)